در این پادکست، در مورد موضوع مهم خواسته های شما از زندگی صحبت میکنیم. همه ما در زندگی خواسته هایی داریم که باید آنها را بدانیم و در راستای به دست آوردن آنها تلاش کنیم.

با گوش دادن به این پادکست، می توانید شفافیت بیشتری در خواسته های خودتان پیدا کنید.